• Dato: 16/05/2021
  • |
  • Kl: 10:00
  • |
  • 16 km

Længstehøj bål og hygge i Kongelunden

Mødested: Der er stor parkerings plads og offentligt toilet

Vi går fra havnekontoret via strandengene på stier af sand,grus og jord.
Vi kommer forbi Thomas Dambos trold Bjarke Cirkelsten. Efter 8 km tænder vi bål og griller pølser ved længstehøj. Når vi ikke vil grille og hygge mere, går turen tilbage til Dragør havnekontor – 8 km.

Se Facebook-begivenhed

Værtens information:

  • Betina Bitzer
  • 22 24 53 97
  • betina_bitzer@hotmail.com