• Dato: 17/10/2021
  • |
  • Kl: 10:30
  • |
  • 12 km

Knasborg å

Mødested: P-pladsen, Hindbærvej (nord for Farm Fun), 9982 Aalbæk.

Vi oplever Knasborg å, Søndre og Nordre stenslette, Gårdbo gård gamle egekrat, pause ved en lille sø, passerer det gamle Tingsted og returnere til p-pladsen gennem skoven.

Værtens information:

  • Peter Hansen, Dansk Vandrelaug
  • 40 33 10 33