• Dato: 10/05/2020
  • |
  • Kl: 23:30
  • |
  • km

Hindø

Den 7 km lange vandretur Hindø rundt tur starter ved den ca. 200 meter lange bro, forenden af Agersbækvej, vest for landsbyen Hee. Lavbroen er kun lige fri af vandet, man har nærmest en følelse af at ”gå på vandet”. Broen kan være lidt udfordrende at gå på hvis det stormer, med stærk sidevind.

På den første del af øen føres man gennem en mandshøj rørskov. Man fornemmer det rige fugleliv, og det er sjovt at høre hvor der ”pippes og snakkes” inde fra rørskoven. Hvis man er heldig, får man den sjældne Rørhøg at se.

Efter at have krydset en lille bro og passeret et hus, skal I dreje til højre ad Trampestien. Trampestien er hele vejen markeret med røde pæle og den følger kysten næsten hele vejen rundt. Turen byder på strand, strandenge og et stort åbent område, der giver et fint blik over hele øen. Mod nord og vest nydes den flotte udsigt til havklitterne langs Vesterhavet og Stadil kirke ses i det fjerne. Mod syd ses Ringkøbing by.

/VoresPuls, DGI

Værtens information:

  • WE WALK