• Dato: 10/05/2022
  • |
  • Kl: 09:30
  • |
  • 5 km

Forårstur ved Stavis Å

Mødested: Eddavej 6. En gammel villa, som i dag er et lille kommunalt frivillighus.

Bemærk: Denne tur er rollator- og barnevognsvenlig.

Vi vil gå i og omkring Tarup og Stavis Å dalen.

Værtens information:

  • Bodil Hertzum
  • 24 46 20 69
  • bodilr08@gmail.com