• Dato: 10/05/2020
  • |
  • Kl: 23:00
  • |
  • km

Feddet

Området består af både strandeng, hede og sandstrand. Stranden er ca. 430 meter lang og ca. 20 meter bred, og både strandbredden og havbunden består primært af sand. I den nordlige del omkring vandløbet Å finder du rørskov med et rigt fugleliv. I den sydlige del møder du ophalings- og stejleplads for de lokale fiskere. Området er fredet.

Værtens information:

  • WE WALK