• Dato: 10/05/2020
  • |
  • Kl: 23:30
  • |
  • km

Enebærdalen

Fra Asserbo Slotsruin kan du følge gul rute til den gamle Torup Landsby, som før Sandflugten bestod af 18 gårde, hvor ruinen af blot en af gårdene i dag er blotlagt. Følg den gule rute mod vest gennem den lysåbne og kuperede Enebærdal, der ligger som et åndehul i skoven.

Ruten svinger nordom til Harehøj, hvorfra du får den flotteste udsigt over Kattegat. Der er ca. 73 broncealdergravhøje i Tisvilde Hegn, som i dette område ligger tæt og højt langs kysten, som tegn til tidligere tiders tilrejsende om broncealderfolkets tilstedeværelse.

Gå videre gennem den fascinerende Troldeskov af lave krogede gamle egetræer helt ud til stranden. Herfra er vores forslag at forlade den markerede rute for at få en længere tur mod vest til Melby Overdrev, som er endnu et åbent område, der fascinerer med sin storhed (145 hektar), lyset og klitterne.

/VoresPuls, DGI

Værtens information:

  • WE WALK