• Dato: 10/10/2022
  • |
  • Kl: 18:30
  • |
  • 5 km

5 km i rask gå tempo.

Mødested: Vestergade 3

5 km i rask gåtempo. Der vil være flere Gåværter med på ruten. Vi slutter turen med kaffe.

Værtens information:

  • Susanne Rye
  • 30 70 92 88
  • srye60@gmail.com